[KCN Vân Trung, Bắc Giang] CQE Engineer - Kỹ sư CQE - Công ty sản xuất của Trung

Mô tả công việc

Yêu cầu công việc

Chế độ đãi ngộ

Thông tin việc làm

Vị trí :
[KCN Vân Trung, Bắc Giang] CQE Engineer - Kỹ sư CQE - Công ty sản xuất của Trung
Ngành nghề:
Mã công việc:
Nơi làm việc:
KCN Vân Trung, Bắc Giang
Mức lương:
15-25 triệu
Thông tin liên hệ:
Email: katherine@hitsuji-vn.com Phone: 0974 689 370
Ngày đăng tuyển:
19/01/2024