[KCN Vân Trung, Bắc Giang] Automation engineer (Kỹ sư tự động hóa)

Mô tả công việc

Yêu cầu công việc

Chế độ đãi ngộ

Thông tin việc làm

Vị trí :
[KCN Vân Trung, Bắc Giang] Automation engineer (Kỹ sư tự động hóa)
Ngành nghề:
Sản xuất,
Mã công việc:
Nơi làm việc:
KCN Vân Trung, Bắc Giang
Mức lương:
15-25M
Thông tin liên hệ:
Email: katherine@hitsuji-vn.com
Ngày đăng tuyển:
17/01/2024